Νέα εποχή για το ΑΣΕΠ: Eκσυγχρονίζεται και ετοιμάζεται για προσλήψεις

νέα-εποχή-για-το-ασεπ-eκσυγχρονίζεται-κ-60647

Καιρός ήταν και για τον ΑΣΕΠ να εκσυγχρονιστεί και να γίνουν προσλήψεις νέας εποχής πια.

Αλλάζουν όλα στις προσλήψεις του ΑΣΕΠ ο οποίος ψηφιοποιείται από το στάδιο της αίτησης έως τα τελικά αποτελέσματα κάθε υποψηφίου και την ικανότητα να διαχειρίζεται τα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε γίνεται απευθείας ανάθεση για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την ωρίμανση των υποέργων ΥΕ1 και ΥΕ2, του Έργου «Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών προσλήψεων μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό ΠΔΕ.

Πως θα εκσυγχρονιστεί το ΑΣΕΠ για να γίνουν προσλήψεις νέας εποχής

Αυτό πρακτικά σημαίνει οτι προχωρά η ψηφιοποίηση του ΑΣΕΠ με γοργούς ρυθμούς όπως άλλωστε είχε προαναγγελθεί.

Σκοπός του έργου είναι να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι πιο πρόσφατες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, προκειμένου να ανταποκριθούν με ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία οι ανάγκες που προκύπτουν από τον Ν. 4765/2021 που εισάγει το σύγχρονο περιβάλλον προσλήψεων που ουσιαστικά μεταμορφώνει ψηφιακά το ΑΣΕΠ.

Η υλοποίηση του έργου θα ακολουθήσει τις βέλτιστες πρακτικές και τις καινοτόμες τεχνολογίες, με γνώμονα πάντα την απλοποίηση των διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση πολιτών και φορέων, ώστε να υποστηρίξει τον ενισχυμένο ρόλο του ΑΣΕΠ στο σύγχρονο οικοσύστημα πληροφοριών.

Γιατί αποφάσισαν τώρα να εκσυγχρονιστεί το ΑΣΕΠ και να γίνουν προσλήψεις νέας εποχής

Σύμφωνα με τον Ν. 4765/2021, σχετικά με την αναμόρφωση των διαδικασιών επιλογής προσωπικού στο δημόσιο τομέα, θα υπάρξει νέος πανελλήνιος διαγωνισμός που πρέπει να ψηφιοποιηθεί πλήρως. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο στοχεύει στην πλήρη ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών, από το στάδιο της αίτησης έως τα τελικά αποτελέσματα κάθε υποψηφίου και την ικανότητα του ΑΣΕΠ να διαχειρίζεται τα αποτελέσματα για την πρόσληψη όλων των νέων προσλήψεων στη Γενική Κυβέρνηση.

Επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αναβάθμιση του ΑΣΕΠ με σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες πληροφορικής με αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς του, ώστε να παρέχεται ένα σύγχρονο περιβάλλον για προσλήψεις

στο δημόσιο τομέα.

Η υποστήριξη του ΑΣΕΠ ώστε να σχεδιάσει και να αναμορφώσει τις διαδικασίες του σύμφωνα με τις προτεραιότητές του, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχικές συνθήκες και τις αναμενόμενες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.

Η υποστήριξη του ΑΣΕΠ ώστε να καθορίσει και να εφαρμόσει κατάλληλες διαδικασίες και μεθοδολογίες λαμβάνοντας υπόψη τις καλές πρακτικές και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από άλλες χώρες για την αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων.

Η μείωση του λειτουργικού κόστους του ΑΣΕΠ.

Η υποστήριξη του ΑΣΕΠ ώστε να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, μεταξύ άλλων, με την ενίσχυση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και τον καθορισμό σαφών ευθυνών

Μακάρι να γίνουν νέες προσλήψεις από το ΑΣΕΠ και πλέον ψηφιακά και μοντέρνα να μπορούν οι άνθρωποι να βρουν δουλειά.

  • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ