Προσευχή για μελαγχολία: Να τη λες κάθε βράδυ, έχει ο Θεός, μην απελπίζεσαι

προσευχή-για-μελαγχολία-να-τη-λες-κάθε-181970

Η μελαγχολία, μια βαριά και σκοτεινή διάθεση, μπορεί να πνίξει την ψυχή και να βαρύνει την καρδιά. Η απώλεια χαράς, η αίσθηση κενού και η έλλειψη ενέργειας είναι μόνο μερικά από τα συμπτώματα που μπορεί να βιώσει κάποιος που βιώνει μελαγχολία.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η προσευχή μπορεί να αποτελέσει μια πηγή παρηγοριάς και ελπίδας. Μέσα από την προσευχή, στρεφόμαστε προς τον Θεό ή προς μια ανώτερη δύναμη, αναζητώντας δύναμη και υπομονή για να διώξουμε το σκοτάδι που μας πνίγει.

Ακολουθεί μια προσευχή για μελαγχολία:

Ευχή εις περιπεσόντα εν μελαγχολία

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’

Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, Μακρόθυμε, Πολυεύσπλαχνε καὶ Παντοδύναμε, τὸ τῆς φιλανθρωπίας ἀνεξιχνίαστον πέλαγος, ἡ ἀνεξάντλητος τῆς ἀγαθότητος πηγή, ἡ κραταιὰ ἀντίληψις καὶ βοήθεια τῶν ἀπηλπισμένων.

Κατάπεμψον τοὺς πλουσίους Σου οἰκτιρμοὺς ἐπὶ τὸν δοῦλόν Σου τοῦτον (…), τὸν περιπεσόντα ἐν μελαγχολίᾳ καὶ ῥῦσαι αὐτὸν ἀπὸ πάσης θλίψεως καὶ καταθλίψεως, ἄγχους καὶ ἀγωνίας, ἀπογοητεύσεως, πικρίας καὶ στενοχωρίας.

Χορήγησον τὴν ἴασιν ἐκ τῆς συνεχούσης αὐτὸν ἀσθενείας καὶ ἀδυναμίας, ζάλης καὶ ταραχῆς.

Δώρησαι αὐτῷ τὴν ἐκ πάντων τῶν ἀνιαρῶν καὶ ραθύμων καταστάσεων ἀπαλλαγήν.

Ναί, εὐδιάλλακτε καὶ πολυέλεε Κύριε, ἐμφύτευσον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ χαρὰν καὶ εὐφροσύνην, πραότητα καὶ γαλήνην.

Ἄγγελον ἐξ ἁγίου οὐρανίου κατοικητηρίου Σου ἀπόστειλον αὐτῷ, φύλακα ἄγρυπνον, ἐνισχύοντα αὐτὸν καὶ προστατεύοντα ἀπό παντὸς κακοῦ καὶ ἐπηρείας τοῦ πονηροῦ.

Περισσότερες Ειδήσεις σήμερα

Πρέπει να τα γνωρίζει κάθε πιστός: Πότε και γιατί λιβανίζουμε – Ποιες προσευχές λέμε

Προσευχή του Πάσχα: Από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Ανάληψη του Κυρίου

Λόγια Αγίων: «Η προσευχή ανεβαίνει στο θρόνο του Θεού»

  • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ