Πολλοί δεν το ξέρουν: Μεγάλο πρόστιμο για την κατάληψη τμήματος δρόμου για μια θέση πάρκινγκ – Πάνε οι καρέκλες και τα καφάσια

πολλοί-δεν-το-ξέρουν-μεγάλο-πρόστιμο-γ-179872

Πολλές φορές έχουμε αντικρύσει μια καρέκλες, καφάσια και άλλα πολλά να είναι στρατηγικά τοποθετημένα στον δρόμο για να καπαρωθεί μια θέση πάρκινγκ. Ωστόσο λίγοι γνωρίζουν πως αυτή η πράξη είναι παράνομη σύμφωνα με τον ΚΟΚ. Μάλιστα προβλέπεται πρόστιμο 400 ευρώ για αυτούς που προσπαθούν να κλείνουν τμήματα του δρόμου.

Ο νόμος για την κατάληψη τμήματος δρόμου

Το άρθρο 48 του Κ.Ο.Κ. προβλέπει:

Κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου

1. Η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς.

2. Κατ’ εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι’ αυτά, η κατάληψή τμήματος οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών μετά γνώμη των αρμόδιων Αστυνομικών Αρχών.

3. Αυτοί που ανεγείρουν οικοδομές μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή εκτελούν άλλα έργα και καταλαμβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόμιο μπροστά από την οικοδομή ή το έργο, υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

4. Όταν επιτρέπεται, όπως πιο πάνω, η κατάληψή τμήματος οδού πρέπει αυτά να επισημαίνεται υποχρεωτικά από αυτόν που το κατέλαβε κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Κώδικα.

Το πρόστιμο για την κατάληψη τμήματος δρόμου

5. Η κατάληψη επιφάνειας πεζόδρομου για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός γι’ αυτήν που έχει κατασκευαστεί, απαγορεύεται, εφόσον παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών, ως και η είσοδος – έξοδος οχημάτων άμεσης ανάγκης ή εξυπηρέτησης των παροδίων.

6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ.

Πλέον μία ειδοποίηση στην Τροχαία και την Δημοτική Αστυνομία για την παράβαση αυτή, είναι αρκετή για να σταματήσει αυτή την κατάσταση.

  • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ