Μόλις “έσκασε”: Επίδομα μέχρι 400 ευρώ για κάθε παιδί – Αναλυτικά οι δικαιούχοι

Το επίδομα που θα καταβάλλεται στον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου και αναλυτικά η αίτηση και τα δικαιολογητικά.
μόλις-έσκασε-επίδομα-μέχρι-400-ευρώ-γι-195674

Άνοιξε το επίδομα κατασκήνωσης και από την Δευτέρα 20 Μαΐου μέχρι τις 30 Ιουνίου οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ μπορούν να προχωρήσουν στην υποβολή των αιτήσεων τους στον Οργανισμό για την χορήγηση του επιδόματος.

Αφορά τους δικαιούχους με τα έμμεσα ασφαλισμένα και δικαιοδόχα τέκνα, τα οποία έχουν γεννηθεί από 1/1/2008 έως 31/12/2018 (απόφαση ΔΣ 17/15-5-2024).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στις συνεργαζόμενες με τον Οργανισμό κατασκηνώσεις (Η λίστα με τις κατασκηνώσεις θα ανανεώνεται).

Επίδομα κατασκήνωσης: Απαραίτητες προϋποθέσεις

Κατηγορία 1: Τέκνα γεννηθέντα από 1/1/2008 έως και 14/6/2018 που κρίθηκαν μη δικαιούχα της παροχής κατασκηνωτικού επιδόματος από τη ΔΥΠΑ και εφόσον το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα έτους 2022 (εκκαθαριστικό 2023), υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ (αθροιστικά και των δύο γονέων), προσαυξανόμενο κατά 8.000 ευρώ για κάθε παιδί ή υπάρχουν άλλοι λόγοι απόρριψης του αιτήματος από τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Δικαιούχος με 1 παιδί από 30.000€ έως 38.000€

Δικαιούχος με 2 παιδιά από 30.000€ έως 46.000€

Δικαιούχος με 3 παιδιά από 30.000€ έως 54.000€

Δικαιούχος με 4 παιδιά από 30.000€ έως 62.000€

Δικαιούχος με 5 παιδιά από 30.000€ έως 70.000€

Κατηγορία 2:

Τέκνα γεννηθέντα από 15/6/2018 έως και 31/12/2018 που δεν δικαιούνται να κάνουν αίτηση παροχής κατασκηνωτικού επιδόματος στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και εφόσον το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα έτους 2022 (εκκαθαριστικό 2023) δεν υπερβαίνει τα κάτωθι εισοδηματικά όρια:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Δικαιούχος με 1 παιδί από 0,00€ έως 38.000€

Δικαιούχος με 2 παιδιά από 0,00€ έως 46.000€

Δικαιούχος με 3 παιδιά από 0,00€ έως 54.000€

Δικαιούχος με 4 παιδιά από 0,00€ έως 62.000€

Δικαιούχος με 5 παιδιά από 0,00€ έως 70.000€

Για όσα παιδιά παρακολουθήσουν πρόγραμμα δύο εβδομάδων με διανυκτέρευση (διαμονή για 15 ημερολογιακές ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης), ο ΕΔΟΕΑΠ θα χορηγήσει το ποσό των 400 ευρώ για κάθε παιδί ή αναλογικά με τις ημέρες παραμονής. Για ημερήσιο πρόγραμμα 15 εργάσιμων ημερών, θα δοθεί το ποσό των 200 ευρώ για κάθε παιδί για όλες τις ημέρες ή αναλογικά με τις ημέρες παρακολούθησης.

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ θα πρέπει να υποβάλουν από 20/5/2024 έως και 30/6/2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Επίδομα κατασκήνωσης: Η Αίτηση

Εκκαθαριστικό σημείωμα 2023 και των δύο γονέων (φορολογικού έτους 2022)

Υπεύθυνη Δήλωση, μέσω του gov.gr, όπου δηλώνεται ότι δε θα γίνει χρήση του κατασκηνωτικού προγράμματος άλλου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Φορέα για το έτος 2024 (ΔΥΠΑ-πρώην ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ κ.λπ.) ή εφόσον υπεβλήθη σχετικό αίτημα στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), το οποίο απορρίφθηκε ή είναι υπό επανεξέταση, τότε θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης.

Ειδικότερα για:

Διαζευγμένους – απαιτείται συμπληρωματικά το αντίγραφο του διαζευκτηρίου

Μονογονέα – απαιτείται συμπληρωματικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου 3μήνου και υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνει ότι είναι μονογονέας (η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εκδοθεί μέσω gov.gr)

Χήρα/χήρο – απαιτείται συμπληρωματικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης καθώς επίσης και το εκκαθαριστικό σημείωμα 2023 των τέκνων της οικογένειας

Άγαμη/άγαμο με τέκνο – απαιτείται συμπληρωματικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου 3μήνου.

Μετά την υποβολή του αιτήματος και τον έλεγχο της υπηρεσίας, οι δικαιούχοι θα λάβουν στο e-mail τους, την εγγυητική επιστολή, την οποία θα καταθέσουν στη συνεργαζόμενη κατασκήνωση.

Εφόσον έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και ο/η αιτών/ούσα είναι δικαιούχος του επιδόματος, θα αποστέλλεται η εγγυητική επιστολή εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι δηλωμένη στο μητρώο του ΕΔΟΕΑΠ.

Μετά το πέρας της κατασκηνωτικής περιόδου θα αποστέλλονται στον ΕΔΟΕΑΠ:

Πρωτότυπη εξοφλητική απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στο όνομα του άμεσα ασφαλισμένου ή του τέκνου (όχι απόδειξη είσπραξης)

Βεβαίωση της κατασκήνωσης/ημερήσιου camp για τις ημέρες παρακολούθησης του προγράμματος

Εκκαθαριστικό σημείωμα 2023 και των δύο γονέων (φορολογικού έτους 2022)

Υπεύθυνη Δήλωση, μέσω του gov.gr, όπου δηλώνεται ότι δε θα γίνει χρήση του κατασκηνωτικού προγράμματος άλλου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Φορέα για το έτος 2024 (ΔΥΠΑ-πρώην ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ κ.λπ.) ή εφόσον υπεβλήθη σχετικό αίτημα στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), το οποίο απορρίφθηκε ή είναι υπό επανεξέταση, τότε θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης

Ειδικότερα για:

Διαζευγμένους – απαιτείται συμπληρωματικά το αντίγραφο του διαζευκτηρίου

Μονογονέα – απαιτείται συμπληρωματικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου 3μήνου και υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνει ότι είναι μονογονέας (η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εκδοθεί μέσω gov.gr)

Χήρα/χήρο – απαιτείται συμπληρωματικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης καθώς επίσης και το εκκαθαριστικό σημείωμα 2023 των τέκνων της οικογένειας

Άγαμη/άγαμο με τέκνο – απαιτείται συμπληρωματικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου 3μήνου

Το δικαιούμενο ποσό θα καταβάλλεται στον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, κατόπιν υποβολής των απαιτούμενων παραστατικών και ολοκλήρωσης του υπηρεσιακού ελέγχου.

Για τυχόν απορίες: 210-7264700, επιλογή 3 (διοικητικές υπηρεσίες) και στη συνέχεια 6 (συμβεβλημένοι πάροχοι-φαρμακεία) ή protovathmia@edoeap.gr και για τους ασφαλισμένους της βόρειας Ελλάδας 2310 278271 (εσωτερικό 1), κ. Παπαβαρσάμη ή infothes@edoeap.gr

Περισσότερες Ειδήσεις σήμερα

Συναγερμός από κορυφαίο επιστήμονα: Εφιαλτικές προβλέψεις για νέα πανδημία – «Προετοιμαστείτε»

Καθαριότητα: Το δίλημμα μιας γυναίκας για το πατρικό του συζύγου της

Δεν την γνώρισε ούτε ο Μπισμπίκης: Η Δέσποινα Βανδή “έγινε” ξανθιά και όλοι απόρησαν

  • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ